15% reducere -> codul discount: CHRISTMAS15. Promoția este valabilă  până la 16.12.

Politica de confidețialitate

I. Dispoziții introductive
 1. În sensul prezentei politici, se înțelege că:
  • Forward Group s.r.o., cu sediul în Kopčianska 80, Bratislava 851 01, Cod Unic de Înregistrare 35 764 490,
  • Informații personale:  nume și prenume, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de facturare, adresa de livrare, adresa IP, cookies
 1. Operatorul magazinului online www.markscrub.ro în calitate de administrator de date personale, vă informează despre modul și protecţia prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv drepturilor abonatului (așa cum sunt definite mai jos) referitoare la procesarea datelor sale personale.
 2. Operatorul prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu următoarele legi:
  • REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare îl vom denumi Regulament).
 1. Participantul este o persoană fizică care cumpără de la Operatorul de Bunuri și Servicii.
 2. Scopul este de a vinde bunurile către clientul final (participant). În legătură cu cele de mai sus, procesăm datele personale:
  • în măsura în care acestea au fost furnizate în legătură cu comandarea produselor operatorului, respectiv  în cadrul negocierilor privind încheierea unui contract cu Operatorul, precum și în legătură cu contractul încheiat.
  • în scopurile prevăzute mai jos la art. II.
  II. Scopul și timpul prelucrării datelor cu caracter personal

  Operatorul prelucrează date cu caracter personal în următoarele scopuri:

  a) Pentru îndeplinirea contractului sau a altei obligații și furnizarea de servicii:
  1. datele personale vor fi prelucrate în timpul negocierii încheierii unui contract între Operator și Participant, atât pentru încheierea contractului, cât și pentru durata colaborării contractuale;
  2. acțiuni de marketing: să finalizeze o acțiune de marketing, să evalueze, să rezilieze, să obțină un premiu, etc. Timp de procesare: în timpul perioadei de marketing.
  b) respectarea unei obligații legale (în special ce ţine de contabilitate, fiscalitate și arhivare, acordarea de asistență autorităților administrative, poliției, instanțelor etc.):
  1.  documentul fiscal va fi păstrat timp de 10 ani de la rezilierea contractului: Pentru îndeplinirea obligației legale de arhivare a documentelor contabile conform Legii nr. 563/1991 Col., privind Contabilitatea, astfel cum a fost modificată, datele cu caracter personal vor fi prelucrate și păstrate ulterior timp de 10 ani din anul care urmează anului în care a fost încheiat Contractul dintre Operator și Abonat;
  2. îndeplinirea obligațiilor în legătură cu exercitarea drepturilor de abatere, asigurarea cooperării cu autoritățile administrative, poliția, instanța de judecată: Operatorul are dreptul să proceseze datele personale de bază, identificarea și datele de contact ale clientului, datele despre produs și datele de comunicare între client timp de 4 ani de la data expirării termenului de garanție pentru bunuri.
  c) interesele legitime ale Operatorului, protecția drepturilor și intereselor protejate ale Operatorului:
  1. o apărare eficientă în cazul unui litigiu. Timpul de procesare este stabilit timp de 4 ani de la expirarea perioadei de garanție a mărfurilor și este prelungit cu durata de desfășurare a litigiului;
  2. interesele legitime ale operatorului vor fi în continuare să trimită notificări de afaceri (oferte și oferte individuale) în conformitate cu alin. 3 din Legea nr. 480/2004, privind anumite servicii ale societății informaționale și în conformitate cu clauza 47 din regulament, în cazul în care Operatorul a obținut Abonatului detalii privind contactul electronic în legătură cu vânzarea de bunuri și servicii.
  d) marketing și servicii pentru afaceri, Servicii furnizor:
  1. Trimiterea de notificări generice de anunțuri fără a viza un anumit grup de destinatari. Timpul de procesare a datelor cu caracter personal este în acest caz 3 ani;
  2. Ofertă individuală: trimiterea anunțurilor promoționale după examinarea unor aspecte personale legate de o persoană fizică. Operatorul nu realizează profiluri personale  în conformitate cu art. 22 al Regulamentului, deoarece nu este o prelucrare automatizată, ci o generare manuală a ofertelor individuale. Timpul de procesare a datelor cu caracter personal este în acest caz 3 ani;
  3. cookie-uri: fișiere text scurte generate de un server web și stocate pe un computer printr-un browser. Se disting două tipuri. În primul rând, cookie-urile sunt necesare pentru a asigura funcționarea și analiza site-ului (realizarea transmisiei de comunicații electronice prin rețeaua de comunicații electronice, folosind aceste cookie-uri nu poate fi dezacordată). Este, de asemenea, un cookie care evaluează câteva aspecte personale legate de un anumit individ. Prin utilizarea celui de-al doilea tip de cookie-uri, Abonatul trebuie să fie d acord. Timpul de procesare este de 3 ani în acest caz.
  • În scopuri de re-marketing, cookie-urile sunt transmise altui procesor numai dacă au fost aprobate în acest scop, cu o dată de expirare maximă de 500 de zile. Dacă cookie-urile dvs. de anunțuri sunt respinse, nu este posibil din punct de vedere tehnic să eliminați imediat cookie-urile. Cookie-ul va fi eliminat automat la data de expirare. O soluție imediată pentru a preveni activitățile de re-marketing de către procesor este de a șterge cookie-urile din browser.

  III. Confidențialitatea și prelucrarea informațiilor

  1. În cazul în care Abonatul nu furnizează datele sale personale, nu este posibil să încheie un contract cu Operatorul și / sau să îi furnizeze servicii care rezultă din acesta. Datele personale sunt necesare în acest context operatorului pentru a furniza un anumit serviciu sau produs.
  2. După expirarea perioadelor menționate la articolul II., Operatorul șterge sau anoninimizează informațiile personale.
  3. Abonatul este obligat să furnizeze Operatorului numai date personale corecte și exacte. Abonatul este responsabil pentru exactitatea, acuratețea și veridicitatea datelor cu caracter personal furnizate. Operatorul nu este responsabil pentru corectitudinea datelor furnizate.
  4. Operatorul va depune toate eforturile pentru a evita procesarea neautorizată.
  5. Operatorul are dreptul să transfere datele personale ale Abonatului către părți terțe‚ în următoarele scopuri: finalizarea procesului de comandare, livrarea bunurilor, trimiterea de anunțuri de afaceri, evaluarea satisfacției clienților, servicii de asistență pentru clienți, tratarea plângerilor.
  6. Datele personale sunt și vor fi prelucrate electronic într-o manieră neautomatizată.
  IV. Drepturile Abonatului legate de prelucrarea datelor cu caracter personal
  1. Drepturile de confidențialitate ale Abonatului:
  a) solicită operatorului să acceseze datele sale personale;
  b) pentru a modifica datele personale furnizate;
  c) a șterge datele personale furnizate;
  d) limitarea procesării datelor cu caracter personal;
  e) depune o plângere la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal;
  f) dreptul de a transfera date cu caracter personal unui alt manager;
  g) dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal;
  h) dreptul de retragere a consimțământului.
  1. Participantul poate avea drepturile sale conform alin. (1) din prezentul articol prin link-ul furnizat în e-mailul trimis de Operator sau prin solicitarea trimisă la info@markscrub.ro.
  2. Drepturile prevăzute la alin. (1) din prezentul articol, literele (c) și (d) nu pot fi aplicate în măsura și în scopurile menționate la art. II. (1) literele (a), (b) și (c).
  3. În cazul în care Participantul consideră că Operatorul efectuează prelucrarea datelor sale personale contrar protecției vieții sale personale și/sau încălcând legile aplicabile, în special dacă datele personale sunt inexacte în ceea ce privește scopul de prelucrare a acestora:
  4. solicitați Operatorului o explicație, prin e-mail la adresa: info@markscrub.ro pentru a obiecta asupra prelucrării și solicitării prin e-mail trimis la info@markscrub.ro pentru a se asigura că Operatorul a asigurat eliminarea situației rezultate (de exemplu blocarea, corectarea, completarea sau ștergerea datelor personale). Operatorul va decide cu promptitudine obiecția și va informa Abonatul. Dacă Operatorul nu respectă obiecția, Abonatul are dreptul să contacteze direct Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Această prevedere nu aduce atingere dreptului Abonatului de a contacta direct Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal direct din proprie inițiativă.
  5. În cazul în care Abonatul își exercită dreptul în temeiul prezentului articol, Operatorul este obligat să răspundă în termen de 30 de zile de la primirea cererii.
  6. Acceptarea unei cereri de exercitare a dreptului de la articolul IV pct. 1 lit. a) și f) este posibilă numai prin intermediul unui mesaj de date sau al unei scrisori cu semnătură oficială autentificată la adresa sediului social al societății. Cererea trebuie să includă o adresă de e-mail, la care apoi se va trimite un e-mail de verificare pentru confirmarea identității solicitantului.
  7. În cazul în care Abonatul aplică unele dintre drepturile prevăzute la Articolul IV, Paragraful 1, Operatorul are dreptul de a solicita o dovadă a identității Abonatului. Prin urmare, cererea de acces la datele cu caracter personal trebuie trimisă de pe adresa de e-mail a solicitantului. Dacă cererea se face într-o altă formă sau de la o altă adresă de e-mail, Operatorul are dreptul să solicite verificarea suplimentară sub forma unui răspuns la e-mailul de verificare. În cazul în care solicitantul nu își dovedește identitatea în termen de 14 zile de la trimiterea e-mailului de verificare, cererea sa de a exercita drepturile prevăzute la art. IV alin. 1 nu va fi acceptată.
  8. Operatorul are dreptul, în cazul unei cereri repetate și nejustificate, de a furniza o copie fizică a datelor cu caracter personal prelucrate pentru a percepe o taxă rezonabilă pentru costurile administrative asociate cu acesta.
  V. Dispoziții finale
  1. Toate relațiile juridice care rezultă din prelucrarea datelor cu caracter personal sunt reglementate de legile Republicii Slovace, indiferent de locul în care au fost accesate. Instanțele slovace relevante sunt competente pentru soluționarea eventualelor litigii apărute în legătură cu protecția vieții private între Abonat și Operator.
  2. Persoana în cauză are dreptul să contacteze Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (https://dataprotection.gov.sk/uoou/en).
  3. Acest Regulament intră în vigoare din 25.05.2018.

   Cum pot schimba, actualiza sau șterge informațiile mele personale?

   Clienții își pot schimba sau actualiza informațiile personale în orice moment după conectarea la contul personal, sau scriind la info@forwardgroup.com. În același timp, la solicitarea dvs. scrisă, datele personale din baza de date vor fi șterse și Forward Group s.r.o.  nu le va mai prelucra.

   Ce sunt cookie-urile și cum le folosim?

   Un cookie este un fișier text mic care este transmis de pe un site Web și stocat pe computer sau pe dispozitivul dvs. mobil. Forward Group s.r.o (și / sau parteneri precum Google, Facebook etc.) utilizează module cookie pentru a îmbunătăți și simplifica vizita dvs. la www.markscrub.ro. Nu le folosim pentru a stoca informațiile dvs. personale sau pentru a le pune la dispoziția terților.

   Puteți respinge cookie-urile sau le puteți șterge, dacă este necesar. Puteți găsi instrucțiuni despre cum să faceți acest lucru în secțiunea "Ajutor" a browserului dvs. web.

   English   Deutsch   България   Italiano   Slovensky   Česky   Magyar   Polska